A projekt„CIVIL TRANZITVÉDELEM „      NORVÉG CIVIL ALAP TÁMOGATÁSÁVAL

Támogatott szervezet: Szomolyai Magyar Roma Egyesület

Projekt címe: Civil tranzitvédelem

Projekt azonosító: NCTA-2014-8383-D

Támogatás: 67.854 €

Projekt időtartama: 2014. augusztus 1.- 2016. április 30.

 

A  projekt célja,  hogy az iskolából lemorzsolódott, főként cigány kamaszoknak segítséget nyújtsunk szociális kompetenciáik fejlődéséhez,felnőtté válásukhoz, és az ehhez szükséges felelősségi körük kialakításához. Olyan támogató közösséget hozzunk létre, amely segíti felismerni,fejleszteni képességeiket, megfogalmazni életcéljukat, és amely alkalmassá teszi őket a felnőttképzésben és a nyílt munkaerőpiacon való részvételre. Konkrét célunk, hogy a célcsoport fiataljait olyan munkatevékenységekbe vonjuk be, amelyek képesek pótolni az iskola (elvesztett) másodlagos szocializációs hatásait; fejlesszük munkaerő-piaci kulcskompetenciáikat; az önkéntes munka során szerzett tapasztalatok birtokában bekerüljenek támogatott munkaerő-piaci programba, képzésekbe, OKJ-s végzettséget szerezzenek, ezzel sikeresebbek legyenek a nyílt munkaerőpiacon.

 

Fontos számunkra, hogy a hasonló problémákkal foglalkozó civil szervezetek kezdeményezéseit, ötleteit Észak-Magyarországon összegyűjtsük, szükség szerint segítséget nyújtsunk ezek egymás közötti átadásához, vagy hasonló programok, ötletek helyi kidolgozásához, megvalósításához. Célunk, hogy a projektünkbe bekapcsolódó civil szervezetek megerősödjenek, és minél több, változatos „tranzit” programot tudjanak felkínálni a célcsoportnak. Ezeket a programokat megpróbáljuk összekapcsolni az önkormányzatok helyi közfoglalkoztatási kötelezettségeivel és a munkaügyi központok támogatott programjaival.

 

 Projektünk elsődleges célcsoportja azok a 16-20 év közötti, kistelepüléseken elő cigány fiatalok, akik a társadalom egyik legsérülékenyebb csoportját jelentik, és akik előtt a társadalmi mobilitási csatornák bezáródtak. Programunkkal (jóléti szolgáltatásunkkal) esélyeiket növeljük, érdekeiket és emberi jogaikat képviseljük. A hozzánk hasonló civil szervezetek együttműködésének megteremtésével hozzájárulunk kapacitásaink bővüléséhez(egymástól tanulás, egymás erősítése), érdekérvényesítő erőnk növeléséhez, hálózatunk fejlődéséhez. Hivatalos és informális kapcsolataink bővülésével szélesedik civil tevékenységünk ismertsége és elismerése.