Céljaink, tevékenységeink

Szervezetünk 2005-ben néhány helyi roma kezdeményezésére Szomolyai Romákért Egyesület néven alakult azzal a céllal, hogy javítsa a helyi cigány közösség életminőségét, társadalmi mobilitási esélyeiket. Célunk többek között, hogy képviseljük a helyi cigányság érdekeit, közvetítsünk közöttük és a település döntéshozói és nem roma társadalma között, illetve, hogy különböző eszközökkel javítsuk a Szomolyán és a környéken élő, többségében szegény roma és nem roma családok helyzetét. Legfőbb motivációnkat az adja, hogy tagságunk többsége mélyszegénységben élő helyi roma, akik fontosnak tartják saját és közösségük helyzetének javítását, változások elindítását.

2008-ban sikerült intézményesülnünk, ingatlant vásárolnunk, ahol jelenleg is működik irodánk és közösségi házunk. Folyamatos, rendszeres szolgáltatásokat nyújtunk a családoknak. Alaptevékenységünk a szociális ügyintézésben nyújtott segítség, az érdekképviselet. Közösségi házunkban számítógép és internet elérést biztosítunk az egész település számára, és rendszeresen szervezünk különböző szabadidős, közösségi és egyéb programokat gyerekeknek és szüleiknek, a szomolyai gyerekeket minden nyáron táboroztatjuk. 

2007-2009 között két fordulóban valósítottunk meg telepfelszámolási programot (SZMM, OFA támogatással), amely a barlang lakásokban (pince házakban) élő családok integrált környezetbe költözését és fejlesztését támogatta.  A program során jelentősen javult mind infrastrukturális hátterünk, szakmai felkészültségünk, valamint kinyíltak, tágultak szakmai és személyes kapcsolatrendszereink. A „telepprogram” zárása után nagyszabású szemétszedési, takarítási akciót szerveztünk az üresen maradat pinceházakban, amelyre sikerült a teljes roma közösséget és néhány nem romát, valamint önkénteseket is mozgósítanunk.  Fontosnak tartjuk, hogy munkánk eredményeképpen a település és az iskola korábban felkért minket az iskolai problémák, konfliktusok kezelésében való részvételre (Oktatási kerekasztalt hoztunk létre az Oktatási Hivatal képviselőjének bevonásával), és – hosszú folyamat eredményeként, de – a község több kérdésben meghallgatja, kéri véleményünket.

2009-2010 között az OFA támogatásából működtettük Roma Szolgáltató Irodánkat, amely elsősorban szociális ügyintézést, álláskeresési és pályaorientációs tanácsadást, információszolgáltatást nyújtott térségi szinten (ekkor kerültünk először kapcsolatba Sály községgel). 2010-2011 között konzorcium vezetőként Sályban valósítottunk meg telepfelszámolási programot (SZMM). 2009-ben a Norvég Civil Alaptól nyert támogatás keretében megvásároltunk, felújítottunk, komfortosítottunk egy üres pince házat azzal a céllal, hogy a falu és a környék teljes lakossága számára megmentsük, és élettel töltsük meg. Nem titkolt szándékunk, hogy további fejlesztésekkel, megalapozott tevékenységekkel ebből az Egyesület bevételhez is jusson.

Jelenleg a „Svájci hozzájárulás” támogatásával valósítunk meg a hátrányos helyzetű, cigány gyerekeket segítő ösztöndíjprogramot.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Az egyesület saját ingatlannal rendelkezik (Szomolya, Széchenyi út 18.) amely információs központként és közösségi házként funkcionál. Itt különböző szolgáltatásokat vehetnek igénybe és programokon vehetnek részt a falu roma és nem roma lakosai:

  • informatikai ismeretek fejlesztése, számítógép és internet díjtalan használata;
  • hivatalos és szociális ügyintézések segítése, szociális készségek fejlesztése;
  • szabadidős és tanulássegítő programok biztosítása gyerekeknek;
  • életvezetési és mentális tanácsadás;
  • közösségi programok szervezése gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak (táborok, kirándulások, családi és roma napok).